ADR Nedir?

ADR Nedir?

ADR Nedir? fransızca kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır; Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Rout . Uluslararası Karayollarında Tehlikeli Maddelerin Taşınması ile ilgili bir Avrupa Sözleşmesidir.

30 Eylül1957 yılında Cenevre’de hazırlanmış ve 1968’de yürürlüğe girmiş, uluslararası bir antlaşmadır. Türkiye, 22 Mart 2010’da anlaşmayı imzalamıştır.

Bu anlaşmada amaç insan sağlığını ve çevreyi; tehlikeli sayılabilecek maddelerin taşınması sırasında oluşabilecek riskleri engellemektir. ADR karayollarında tehlike sınıfını oluştaran maddeleri belirler ve bunların taşınması ile ilgili bir standart belirler.
ADR’nin kontrolünü de bu konuda akredite olmuş kurum ve kuruluşlar sağlamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir