Genel

TMGD Nedir?

TMGD Nedir? Tehlikeli madde iştigali sırasında, tehlikeli maddeleri gönderen, yükleyen, taşıyan, alan , boşaltan, paketleyen, dolduran işletmeler bu iştigalleri sırasında yapılan işlemlerin Avrupa Anlaşmasına (ADR…

Uluslararası Kimyasal Güvenlik Kartları

Uluslararası Kimyasal Güvenlik Kartları (International Chemical Safety Cards – ICSCs), kimyasal maddelerle ilgili önemli güvenlik ve sağlık bilgilerinin oluşturulduğu belgelerdir. Bu kartların amacı kimyasalların…

TMGD Ne İş Yapar?

Tehlikeli madde faaliyet zinciri içinde, tehlikeli maddeleri gönderen, yükleyen, taşıyan, alan, boşaltan, paketleyen, dolduran işletmeler bu iştigalleri sırasında yapılan işlemlerin Avrupa Anlaşmasına(ADR) uygun yapılmasını…

ADR Nedir?

ADR Nedir? fransızca kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır; Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Rout . Uluslararası Karayollarında Tehlikeli…

TMGD Nedir?ex

TMGD Nedir? Tehlikeli madde iştigali sırasında, tehlikeli maddeleri gönderen, yükleyen, taşıyan, alan , boşaltan, paketleyen, dolduran işletmeler bu iştigalleri sırasında yapılan işlemlerin Avrupa Anlaşmasına (ADR…